LEGIONELLA i Norge

En alvorlig trusel!

LegionellabacterieAquanoah er eksptert på utrydding av legionella og andre bakterier i vann. Til tross for vårt kalde klima utgjør legionellabakterien en alvorlig trusel for alle med redusert immunforsvar. Baterien lever i alt overflatevann i Norge og kan dersom den får riktig levevilkår utvikle seg eksplosivt. Bakterien er årsaken til veteransyken eller legionellose som er en lungebetennelse og i mange tilfeller resulterer i dødlig utgang.  En mildere form for smitte forårsaket av bakterien er Pontiacfeber som har et sykdomsbilde lik en influensa. Smittekilden er gjerne dursjer, vannfuktere, høytrykksspylere, boblebad og andre innretninger som skaper aerosoler av vann.

Og fortsatt finnes smittefare

Et av de mest alvorlige  Legionellangrepene fant sted i Sarpsborg og Fredrikstad i 2005 hvor mange døde og mer enn 100 ble smittet. Vi husker også det alvorlige utbruddet i Stavanger, som viste at kjøletårn kan være en kilde til Legionella smitte. Bygninger som er utstyrt med ICA-systemet og som har kjøletårn får samtidig eliminert denne faren fra kjøletårn uten å bruke kemikalier. I Norge blir noen 10-talls personer smittet hvert år, men ifølge eksperter antar man at mørketallene her er meget høye.

 

.